DIT ZIJN DE REGELS.

 Wedstrijdreglement Week van de Belgische mode 2019 

Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedereen die de Facebookpagina van Week van de Belgische mode bezoekt. Deelname kan enkel onder persoonlijke naam gedaan worden en impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het onderstaande wedstrijdreglement. Elke deelnemer schrijft zich in met een uniek e-mailadres. 

De wedstrijd is geldig vanaf 14 oktober 2019 tot en met 20 oktober 2019. 

 

Artikel 1 – Deelname aan de wedstrijd 

Mode Unie, met maatschappelijke zetel gevestigd te Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0407. 835.708, RPR Brussel, bankrekeningnummer … (“de organisator”) organiseert een wedstrijd waarbij de consument in het bezit moet zijn van een uniek eigen e-mailadres. 

De wedstrijd staat open voor iedere persoon die zijn woonplaats in België heeft en minstens 18 jaar oud is. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of voogd. 

Deelname aan de wedstrijd is gratis. Maximaal één deelnemer per postadres/IP-adres. 

 

Artikel 2 – Prijzen 

 • Vraag 1: 13/10/2019: Weet jij welke Belgische designer de illustratie hiervoor maakte?
  – Prijzen: Vijf Week van de Belgische mode tote bags: één per winnaar 
 • Vraag 2: 14/10/2019: Vertel ons waarom jij deze kaarsen verdient. De twee meest orginele antwoorden volgens de organisator winnen.
  – Prijzen: Vijf kaarsen van Jody Lo: één per winnaar 
 • Vraag 3: 15/10/2019: Kan jij hun slogan verder aanvullen: “Bel& Bo: tijd voor …..”?
  – Prijzen: Vijf waardebonnen ter waarde van 50 euro: één per winnaar 
 • Vraag 4: 16/10/2019: Weet jij voor welke leeftijdscategorie de kleedjes van CeCi Kids zijn?
  – Prijs: Een jurkje uit de lente/zomer collectie 2020 van CeCi Kids 
 • Vraag 5: 17/10/2019: Waarom verdien jij deze prijs?
  – Prijzen: Twee tickets voor een trip naar het Lola Liza hoofdkantoor + persoonlijke styling inclusief keuze aan kledij ter waarde van 150 euro in de winkel in Brussel 
 • Vraag 6: 18/10/2019: Hoelang bestaat E5 Mode al?
  – Prijzen: Vijf waardebonnen van E5 Mode ter waarde van 50 euro: één per winnaar 
 • Vraag 7: 19/10/2019: De roots van ICI Paris XL liggen niet in Frankrijk maar wel in België. Weet jij in welke stad?
  – Prijzen: Vijf waardebonnen van ICI Paris XL ter waarde van 50 euro : één per winnaar 
 • Vraag 8: 20/10/2019: Hoe lang maakt Van de Velde reeds prachtige lingerie met een superieure pasvorm?
  – Prijzen: Drie cadeaupakketten van Van de Velde 
 • Vraag 9: 21/10/2019: Weet jij welke BV het gezicht was van de Week van de Belgische mode campagne?
  – Prijzen: Vijf Week van de Belgische mode tote bags: één per winnaar 

Als om bepaalde redenen Mode Unie niet in staat is om de prijzen van de wedstrijd te leveren, zal Mode Unie in plaats daarvan, vergelijkbare prijzen geven met een vergelijkbare waarde als de oorspronkelijk geplande prijzen. 

 

Artikel 3 – De wedstrijd en de selectie van de winnaars 

 • Stap 1: Surf naar de Facebook- of Instagrampagina van de Week van de Belgische mode 
 • Stap 2: De speler ‘liket’ de Facebook- of Instagrampagina en antwoordt op de prijsvraag in de comments 
 • Stap 3: Elke speler kan 1x per dag zijn kans wagen 
 • Stap 4: De winnaar wordt door organisator gecontacteerd 
 • Stap 5: De winnaar antwoordt binnen de 21 dagen met zijn/haar postadres waar de prijs naartoe gestuurd mag worden 
 • Stap 6: Organisator stuurt de prijs op naar het afgesproken adres uit Stap 5 

Een speler kan slechts 1x een prijs winnen gedurende de Lingerieweek 2019. 

Elke dag om 8u wordt een wedstrijdvraag gesteld. De unieke deelnemers kunnen spelen tot 23u59 op de dag van de betreffende wedstrijdvraag. 

De prijzen worden verloot onder de mensen die de vraag correct hebben beantwoord. Indien de vraag niet of te weinig correct wordt beantwoord worden de prijzen verloot onder alle deelnemers. 

Of bij de ‘juist of fout’ vragen worden de prijzen verloot onder de personen die deze vragen correct hebben beantwoord. 

Of Mode Unie kiest zelf de winnaars op basis van de meest originele comment en leukste foto op vragen waar dit de opzet is. 

Er zal slechts 1 prijs worden uitgereikt per huishouden en per adres (of per IP-adres) voor de gehele duur van het spel. Personen die meerdere keren trachten mee te spelen met verschillende namen of adressen worden uitgesloten. 

 

Artikel 4 – Deelnemingsvoorwaarden 

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief de latere beslissingen van de organisator. Elke onvolledige of niet correcte registratie komt niet in aanmerking voor de wedstrijd. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname uit te sluiten. Deelname aan de wedstrijd is niet mogelijk op enig andere manier dan degene beschreven in dit reglement. 

 

Artikel 5 – Bekendmaking van de resultaten en communicatie 

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen verdere correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails, telefoongesprekken, enz.). Alle bijkomende mededelingen en/of vermeldingen op de websites van de organisator gelden als punt van reglement. Tegen de beslissingen van de organisator is geen tegenspraak mogelijk. 

Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld, mag de organisator de nodige maatregelen nemen om de wedstrijd goed te laten verlopen. 

De winnaars worden op de hoogte gebracht via Facebook of Instagram. De prijs wordt verzonden naar het opgegeven adres, na antwoord op dit Facebook- of Instagrambericht door de winnaar. Als de winnaar geen antwoord geeft binnen de 21 dagen na winst, kan de organisatie beslissen om een andere winnaar aan te duiden. 

Mode Unie bezorgt de winnaar de gewonnen prijs uiterlijk 31 dagen na zijn/haar antwoord op het Facebookbericht waarin aangegeven wordt dat hij/zij gewonnen heeft. 

 

Artikel 6 – Overmacht 

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien ten gevolge van overmacht of elke andere onvoorzienbare gebeurtenis, de wedstrijd moet worden geannuleerd, onderbroken, uitgesteld of gewijzigd. In dat geval kan de verantwoordelijkheid van de organisator niet worden verhaald en kunnen de deelnemers op geen enkele manier aanspraak maken op een schadeloosstelling. De organisator heeft het recht om het reglement te wijzigen en dit op elk moment zonder verwittiging of motivering zijnentwege en zonder dat hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. 

De organisator sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door zijn fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor opzettelijke fouten, bedrog, of voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst. 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichtingen dan ook van de organisator. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico of fouten of onderbrekingen en in het algemeen alle risico’s die inherent zijn aan elke verbinding met een overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele opleiding en/of wijziging, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat zijn/haar soft- en hardware voldoende beschermd zijn en goed functioneert. De organisator draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid. 

 

Artikel 7 – Persoonlijke gegevens en recht op afbeelding 

Door op de knoppen ‘Go’ en ‘accepteren’ te klikken, staat de deelnemer toe dat de organisatie toegang heeft tot de volgende informatie: naam, voornaam, e-mailadres, adres, toegang heeft tot zijn IP-adres, hem of haar elektronische berichten zendt; en aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. 

Conform de geldende wetgeving inzake de bescherming van het privé-leven en de verwerking van persoonsgegevens, informeert Mode Unie de deelnemers dat hun persoonlijke gegevens in een databank worden opgenomen. Deze databank is eigendom van het bedrijf. De persoonsgegevens van de deelnemer worden gebruikt voor de afhandeling van deze wedstrijd, en zijn derhalve nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. De betrokken gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, en worden evenmin doorgegeven aan derden. De deelnemers hebben het recht om de hen betreffende gegevens in te kijken en hun rechten uit te oefenen zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, door te schrijven naar Mode Unie, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel. Meer informatie met betrekking tot de verwerking van uw gegevens en uw bijhorende rechten vindt u in onze privacypolicy. 

IN SAMENWERKING MET

VOLG ONS OP